Sağlık Turizmi Devlet Teşvikleri

Türkiye’de yerleşik olup sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren ve Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olan sağlık kuruluşları ve aracı kuruluşlar bu teşviklerden yararlanabilir. 

Randevu Alın, Sizi Arayalım!

Sağlık Turizmi Devlet Teşvikleri Nedir?

Hizmet ihracatının desteklenmesine yönelik Ticaret Bakanlığı tarafından verilen devlet teşvikleri 20 Nisan 2022 tarihinde resmi gazetede yayınlanan 5448 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile tekrar düzenlenmiştir. Türkiye’de yerleşik olup sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren sağlık kuruluşları ve aracı kuruluşlar sağlık turizmi devlet teşviklerinden yararlanabilirler.

sağlık turizmi devlet teşvikleri hakkında cumhurbaşkanı kararı

5448 sayılı karar ile sağlık turizmi teşviklerinin kapsamı genişletilmiş olup reklam giderlerinden istihdam giderlerine; acente komisyon ödemelerinden yurtdışı birim kira giderlerine kadar birçok harcama için teşviklerden yararlanabilirsiniz.

İçindekiler

1. Reklam Tanıtım ve Pazarlama Desteği

Sağlık turizmi kurumlarının yurt dışına yönelik reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin giderleri en fazla 5 yıl boyunca ve %60 oranında desteklenir.

Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en fazla 4.809.000 ₺, sağlık turizmi sektöründe diğer kurumlar yıllık en fazla 12.023.000 ₺ tutarında yaralanır.

Hedef öncelikli ülkelere yönelik yapılan reklam/tanıtım ve pazarlama harcamaları %70 oranında desteklenir.

Desteklenen reklam/tanıtım ve pazarlama faaliyetleri:

 • İnternet ortamında verilen reklamlar
 • Sosyal medya ve arama motorları reklamları tasarımı, güncellemesi, içeriklendirmesi, yönetimi
 • Sosyal medya ve arama motoru sponsorlu reklamlar
 • İnternet sitesi tasarımı, bakımı, güncellemesi, içeriklendirmesi
 • Mobil uygulama giderleri
 • Platform sitelerine üyelik giderleri
 • Televizyon ve radyo reklamları
 • Basılı tanıtım giderleri
 • Açık hava ve iç mekan reklam giderleri
 • Basın tanıtımı, kokteyl gibi özel tanıtım giderleri
 • Diğer tanıtım ve pazarlama harcamaları

2. Hasta Yol Desteği

Bakanlık ile protokol yapan sağlık kuruluşları ve sağlık turizmi aracı kuruluşlarının tedavi edilmek üzere Türkiye’ye getirilen hastalarının uçak bileti giderleri en fazla 5 yıl boyunca hasta başına %60 oranında ve hasta başına en fazla 24.000 ₺ tutarında desteklenir.

Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en fazla 1.202.000 ₺, diğer sağlık turizmi yararlanıcıları yıllık en fazla 12.023.000 ₺ tutarında faydalanır.

Bu destekten yararlanılabilmesi için hastaya düzenlenen faturanın hasta yol masrafından daha yüksek olması ve ilgili yol masrafının yarısının tedavi ücretinden düşülmesi veya hastaya ödenmiş olması gerekmektedir.

3. Yurtdışı Birim Kira Desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren kurumların en fazla 25 biriminin vergi, resim ve harç dahil brüt kira ve komisyon giderleri ile birimlerin açılması veya işletilmesine ilişkin belgelendirme giderleri her bir ülke için en fazla 5 yıl boyunca ve %60 oranında; birim başına yıllık en fazla 2.885.000 ₺ tutarında desteklenir. Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler birim başına yıllık en fazla 1.202.000 ₺ tutarında yararlanır. Hedef öncelikli ülkelerde yapılan yurtdışı birim kira harcamalarında destek oranı %70’dir.

4. Acente Komisyon Desteği

Sağlık turizminde faaliyet gösteren Bakanlıkça belirlenen kurumların acente komisyon giderleri en fazla 5 yıl boyunca %60 oranında ve yıllık en fazla 2.404.000 ₺ tutarında desteklenir.

Bu destekten muayenehaneler ve poliklinikler yıllık en fazla 480.000 ₺ tutarında yararlanır.

Sağlık kuruluşlarının acentelere ödedikleri komisyon tedavi ücretinin %30’undan fazla olsa bile sadece tedavi ücretinin %30’u için acente komisyon harcamaları desteklenir.

5. İstihdam Desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren kurumların istihdam ettikleri tercüman, çağrı merkezi personeli, rehber, sosyal medya uzmanı, pazarlama uzmanı, bakım elemanı veya sosyal hizmet uzmanının brüt ücretleri üzerinden en fazla 36.000 ₺ ye kadar; personel başına aylık en fazla %60 oranında desteklenir. 

Muayenehane ve poliklinikler için yıllık en fazla 1.202.000 ₺ tutarında, diğer sağlık turizmi kurumları için yıllık en fazla 4.809.000 ₺ tutarında desteklenir. 

Bu destekten, yararlanıcılar en fazla 5 yıl boyunca faydalanır.

6. Yurtdışı Pazara Giriş Belgeleri Desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren kurumların Bakanlık tarafından belirlenen belgelere, sertifikalara veya akreditasyonlara ilişkin giderleri %60 oranında ve belge başına en fazla 1.202.000 ₺ tutarında desteklenir.

Destelenen belge, sertifikasyon ve akreditasyonlar listesi:

 • JCI (Joint Commission International) Akreditasyonu
 • TEMOS Sertifikaları
 • QHA Trent Akreditasyonu
 • Accreditation Canada
 • Australian Council on Healthcare Standards International (ACHSI)
 • Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) Belgesi
 • ISO/IEC 27000 Serileri
 • OHSAS 18000 Serileri
 • ISO/IEC 14000 Serileri
 • ISO 10002
 • The American Accreditation Commision International (AACI)
 • Europespa
 • TÜV Rheinland “Uluslararası Spa Standardı”
 • Global Healthcare Accreditation
 • Well Hotel Certification
 • JACIE Belgesi
 • SRC Center of Excellence Belgesi
 • Person Centered Care
 • Great Place to Work

7. Yurtdışı Marka Tescil Koruma Desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren kurumların yurt içinde tescil edilmiş markalarının yurt dışında tesciline ve korunmasına ilişkin giderleri %60 oranında ve yıllık en fazla 1.202.000₺ tutarında desteklenir.

8. Yurtdışı Etkinlik Katılım Desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren kurumların Bakanlık tarafından belirlenen yurtdışı etkinliklere ilişkin giderleri %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 601.000 ₺, etkinliğin 

Bakanlık tarafından belirlenen prestijli etkinliklerden biri olması halinde bir takvim yılı içinde gerçekleştirilen en fazla 3 prestijli etkinlik için aynı oranlarda ve etkinlik başına en fazla 1.202.000 ₺ tutarında desteklenir.

9. Yurtiçi Etkinlik Katılım Desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren kurumların Bakanlık tarafından belirlenen yurtiçi etkinliklere bireysel katılımlarına ilişkin giderleri %60 oranında ve etkinlik başına en fazla 601.000 ₺ tutarında desteklenir.

10. Yurtiçi Eğitim ve Tanıtım Desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren kurumların Bakanlık tarafından uygun görülen ve bir takvim yılı içinde en fazla 5’er adet gerçekleştirilen yurtdışından davet edilen akademisyen, uzman, basın mensubu, deneyimleyici, sektörel kurum ve kuruluş temsilcilerinin katılımıyla, münhasıran yurt içindeki tesislerinin ve hizmetlerinin tanıtımına yönelik düzenledikleri eğitim ve tanıtım programlarına ilişkin giderleri %60 oranında ve program başına en fazla 1.202.000 ₺ tutarında desteklenir.

11. Yabancı Dil ve Sağlık Turizmi Eğitimi Desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren kurumların istihdam ettikleri personelin yabancı dil ve sağlık turizmine yönelik Bakanlıkça uygun görülen eğitim giderleri %60 oranında; muayenehane ve poliklinik başına yıllık en fazla 480.000 ₺ tutarında, diğer sağlık turizmi yararlanıcıları başına yıllık en fazla 1.923.000 ₺ tutarında desteklenir.

12. Komplikasyon ve Seyahat Sağlık Sigortası Desteği

Sağlık turizmi sektöründe faaliyet gösteren kurumların Türkiye’ye tedavi edilmek üzere gelen hastalara yönelik olarak Türkiye’de yerleşik sigorta şirketlerinden yaptıracakları komplikasyon ve seyahat sağlık sigortası giderleri %70 oranında ve yıllık en fazla 4.809.000 ₺ tutarında desteklenir.

13. Ürün Yerleştirme Desteği

Sağlık turizmine yönelik yurtdışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlardaki ürün yerleştirme giderleri en fazla 5 yıl boyunca; %60 oranında ve yıllık en fazla 2.404.000 ₺ tutarında desteklenir.

Sık Sorulan Sorular

Sağlık Bakanlığı tarafından “Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi” verilmiş olan sağlık kuruluşları ve aracı kuruluşlar teşviklerden yararlanabilir. Yetki belgesi olmayan kurumların sağlık turizmi faaliyetleri Bakanlık tarafından durdurulmuştur.

Sağlık turizmi yetki belgesi olan kurumlar teşviklere başvurabilmek için ilk önce Hizmet İhracatçıları Birliğine üye olmalıdır. Üye olduktan sonra HİB üzerinden Ticaret Bakanlığı tarafından verilen teşviklere elektronik ortamda KEP adresi üzerinden başvurular gerçekleştirilir.

Her ülke kendi kurumlarının rekabet gücünü artırmak birçok düzenleme yapmaktadır. Türkiye, sağlık turizmi sektöründe Dünyada en çok teşvik veren ülkelerden biridir. Bu sayede sağlık turizmi yapan kurumlar, daha fazla hasta getirerek daha fazla katma değer üretmektedirler.

Randevu Alın, Sizi Arayalım!

360° Sağlık Turizmi Danışmanlığı

Sağlık turizmi devlet teşvikleri süreçlerinde size ve markanıza destek olmak için buradayız.

Randevu Alın, Sizi Arayalım!