Sağlık Turizmi Yetki Belgesi

Sağlık amaçlı yurtdışından ülkemize gelen hastalara sağlık hizmeti sunabilmek için Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip olma zorunluluğu getirilmiştir. Yine aynı yönetmelik kapsamında seyahat acentelerinin de bu belgeyi alma zorunluluğu vardır.

Randevu Alın, Sizi Arayalım!

1. Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nedir?

13.07.2017 tarihinde resmi gazetede yayınlanan “Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında hayata geçirilmiş olan ve sağlık turizmi faaliyetinde bulunabilmek için gerekli olan belgedir. 

Yetki belgesi olmayan işletmelerin uluslararası sağlık turizmi faaliyetleri Bakanlık tarafından yasaklanmıştır.

İçindekiler

2. Neden Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Almalısınız?

 • Potansiyel hastalarınızın güvenini kazanırsınız:  Sağlık bakanlığı tarafından onaylı bir kurum olduğunuzu potansiyel hastalarınıza gösterebilecek ve bu sayede onların güvenini kazanarak hasta sayınızı artıracaksınız.
 • Devlet teşviklerinden yararlanabilirsiniz: Sağlık turizmi yetki belgesine sahip bir kurum olarak T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından verilen hizmet ihracatı desteklerinden yararlanabileceksiniz. Yıllık 70 milyon ₺’ye varan sağlık turizm devlet teşviklerinden yararlanarak işinizi büyüteceksiniz.
 • Güvenilir bir kurum olduğunuzu gösterirsiniz: Sağlık turizmi işinizi büyütebilmek için yurtdışında birçok kurumla partnerlik kurmanız ve akreditasyonlara sahip olmanız gerekiyor. Sağlık turizmi yetki belgesine sahip olduğunuzda güvenilir bir kurum olduğunuzu ispatlayacaksınız.
 • Yasal koşulları sağlarsınız: Yabancı uyruklu veya yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlarına hizmet sunabilmek için gerekli yasal koşulları sağlamış olacaksınız. Bu sayede olası yaptırımların ve risklerin önüne geçeceksiniz.
uluslararası sağlık turizmi yetki belgesi örneği

3. Sağlık Turizmi Yetki Belgesi Nasıl Alınır?

“Uluslararası Sağlık Turizmi ve Turistin Sağlığı Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında sağlık turizmi yetki belgesini sadece iki tür kuruluş alabilir: sağlık bakanlığı tarafından faaliyet izni olan sağlık kuruluşları veya A Grubu seyahat acentası işletme belgesine sahip olan aracı kuruluşlar bu belgeyi alabilir.

Sağlık turizmi yönetmeliğinde sağlık kuruluşları ve aracı kuruluşlar için farklı yetkinlik kriterleri belirtilmiştir. Kurumlar ilgili yetkinlik kriterlerini sağlandıktan sonra başvuru dosyası hazırlayarak bağlı bulundukları sağlık müdürlükleri üzerinden yetki belgesi başvurusunu gerçekleştirebilirler.

4. Sağlık Kuruluşu Yetkinlik Kriterleri Nelerdir?

4.1. Uluslararası Sağlık Turizmi Birimi

Yetki belgesi almak için en önemli kriterlerden biri uluslararası sağlık turizmi biriminin kurulmasıdır. Bu birimi oluşturmak için birim sorumlusu ve birim yardımcısı olmak üzere en az 2 kişilik yabancı dil bilen personel çalıştırılması gerekiyor.

 • Birim sorumlusu olarak istihdam edilecek kişinin yabancı dil bilen en az 5 yıllık tecrübeye sahip hekim olması gerekiyor.
 • Birim yardımcısı olarak istihdam edilecek kişinin ise hekim olma zorunluluğu yoktur. Yabancı dil bilen herhangi bir personel birim sorumlusu olarak gösterilebilir. 

4.2. Yabancı Hasta Kayıt Sistemi

Sağlık kuruluşları, tedavi olmak için ülkemize gelen yabancı hastaları yabancı hasta kayıt sistemi üzerinden kayıt altına almak zorundadır. Kurulacak olan kayıt sisteminin e-nabız ile entegre olması ve turistin sağlığı, pasaport, uyruk gibi sekmelerin bulunması gereklidir.

4.3. Sağlıkta Kalite Standartları

Sağlık tesisleri yetki belgesi başvurusundan önce yapılan son sağlıkta kalite standartları değerlendirmesinden asgari 85 puan almış olmalıdır. Bu kriter sadece hastaneler ve ADSM’ler için geçerlidir. Sağlıkta kalite standartları ve göstergeleri yayınlanmamış olan klinik, muayehane gibi kurumlar bu kriterden muaftır.

4.4. Web Sitesi Kriterleri

Sağlık tesisinin, uluslararası sağlık turistinin sunulan hizmetler ve tedavi göreceği doktorlar hakkında bilgi alabileceği bir web sitesine sahip olduğunu göstermesi gerekir ve web sitesinin en az iki yabancı dilde hazırlanması gereklidir.

4.5. Ödeme Altyapısı

Uluslararası sağlık turistinin ödeme yapabileceği döviz cinsinden bir ödeme altyapısının bulunması gerekiyor. 

5. Sağlık Kuruluşu Yetki Belgesi Başvuru Evrakları

Sağlık kuruluşları yetkinlik kriterlerini yerine getirdikten sonra gerekli evraklarla birlikte başvuru dosyasını hazırlayarak sağlık turizmi yetki belgesi başvurularını gerçekleştirebilirler. Sağlık turizmi sağlık kuruluşu yetki belgesi başvuru evrakları:

 • Başvuru dilekçesi
 • Uluslararası sağlık turizmi birimi kuruluş dilekçesi
 • Personel yeterlilik belgeleri
 • Ruhsat ve faaliyet izin belgesi
 • Mesul müdür imzalı yetki belgesi başvuru formu
 • Web site taahhüt dilekçesi ve ekran görüntüleri
 • İletişim ve bilgi aktarım sistemi taahhüt dilekçesi
 • Ödeme altyapısı taahhüt dilekçesi
 • Yabancı hasta kayıt sistemi ekran görüntüleri
 • Yabancı hasta bilgilendirme taahhüt dilekçesi
 • Yabancı dilde hazırlanmış hasta onam formu
 • Hasta bulguları taahhüt dilekçesi
 • Ticaret sicil tasdiknamesi
 • İmza sirküleri
 • Vergi levhası

6. Sağlık Kuruluşu Yetki Belgesi Maliyetleri

Sağlık turizmi sağlık kuruluşu yetki belgesi maliyetleri aracı kuruluş maliyetlerine göre oldukça düşüktür. Yetki belgesi alma sürecinde olası maliyetleriniz aşağıdaki gibidir:

 • Yetki Belgesi Ücreti 2024: 10.300,00 ₺
 • TÖMER Yabancı Dil Sınavı: 3.500,00 ₺ kişi başı
 • Yabancı Hasta Kayıt Sistemi: Seçeceğiniz hizmet sağlayıcıya göre değişmekle birlikte sektördeki ortalama maliyetler yıllık 5.000-15.000 ₺ arasındadır.
 • Hizmet İhracatçıları Birliği Üyeliği 2024: Sağlık turizmi devlet teşviklerinden yararlanılmak istenmesi halinde HİB üyeliği yıllık brüt asgari ücretin 1.75 katı olan 35.004,38 ₺
 • Web Sitesi Maliyetleri: Değişken
 • Personel Giderleri: Değişken

7. Aracı Kuruluş Yetkinlik Kriterleri Nelerdir?

7.1. Seyahat Acentası İşletme Belgesi

Seyahat acenteleri verdikleri hizmetlerin niteliğine göre A, B ve C grubu olarak sınıflandırılmışladır. Sağlık turizmi yapmak isteyen aracı kuruluşlar tüm seyahat acente hizmetlerini kapsayan A grubu seyahat acentası işletme belgesini almak zorundadır.

7.2. Sağlık Turizmi Protokolü

Sağlık turizmi aracı kuruluş yetki belgesi alabilmek için en az 3 sağlık kurumu ile protokol imzalanması gerekmektedir. Protokol imzalanacak sağlık kuruluşlarının sağlık turizmi yetki belgesine sahip olması zorunludur.

7.3. Çağrı Merkezi Altyapısı

Yabancı hastaların iletişim kurabileceği bir çağrı merkezi altyapısı ile birlikte yabancı dil bilen 2 personel ile çağrı merkezi kurulması gerekmektedir. Yabancı dillerden birinin ingilizce olması zorunludur.

7.4. Çağrı Merkezi Dışında İstihdam Edilecek Personeller

Çağrı merkezi dışında yabancı dil bilen en az 2 personel daha istihdam edilmelidir. Bu personellerden en az birinin İngilizce bilen olması zorunludur.

7.5. Web Site Kriterleri

Türkçe ve İngilizce dilleri zorunlu olmak üzere en az 3 dilde bir web sitesine sahip olmak zorunludur. Bu web sitesinde sağlık turisti alacağı hizmet ve protokol imzalanan sağlık kurumları hakkında bilgi alabilmelidir. 

8. Aracı Kuruluş Yetki Belgesi Başvuru Evrakları

Aracı kuruluşları yetkinlik kriterlerini yerine getirdikten sonra gerekli evraklarla birlikte başvuru dosyasını hazırlayarak sağlık turizmi yetki belgesi başvurularını gerçekleştirebilirler. Sağlık turizmi aracı kuruluş yetki belgesi başvuru evrakları:

 • Başvuru dilekçesi
 • A grubu seyahat acentası işletme belgesi örneği
 • En az 3 sağlık tesisi ile imzalanmış sağlık turizmi protokolü
 • Ticaret sicil gazetesi
 • Ticaret sicil tasdiknamesi
 • Acenta unvanına ilişkin taahhütname
 • Adli Sicil Beyanı
 • Vergi levhası
 • Önceki yıla ait yıl sonu bilançosu
 • Personel yeterlilik belgeleri
 • Yetki belgesi başvuru formu
 • Çağrı merkezi dilekçesi
 • Çağrı merkezi hariç personel dilekçesi
 • Ek-2’nin 6. maddesi için taahhütname
 • Web site ekran görüntüleri

9. Aracı Kuruluş Yetki Belgesi Maliyetleri

Sağlık turizmi aracı kuruluş yetki belgesi alma sürecinde maliyetleriniz aşağıdaki gibidir:

 • Sağlık Bakanlığı Belge Ücreti (2024 Güncel): 10.300,00 ₺
 • TÖMER Yabancı Dil Sınavı: 3.500,00 ₺ kişi başı
 • Hizmet İhracatçıları Birliği Üyelik Aidatı (2024): 35.004,38 ₺
 • Acenta Unvan Başvuru Ücreti: 25.000,00 ₺
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı Teminatı: 7.000,00 ₺
 • TÜRSAB Üye Kayıt Ücreti (2024): 359.476,51 ₺
 • TÜRSAB Yıllık Aidatı: 17.973,85 ₺

10. Sık Sorulan Sorular

Yabancı uyruklu veya yurtdışında ikamet eden Türk Vatandaşlarına sağlık hizmeti sunabilmek için yetki belgesi alınması zorunludur. Aksi takdirde kurumların sağlık turizmi faaliyetleri Bakanlıkça durdurulur.

13.07.2018 tarihinden itibaren sağlık turizmi faaliyetinde bulunan sağlık kurumları (hastaneler, tıp merkezleri, klinikler, muayehaneler) ve aracı kuruluşlar yetki belgesi almak zorundadır. Bu kurumlar dışında hiçbir kişi veya kurum sağlık turizmi faaliyetinde bulunamaz.

Sağlık turizmi yetkinlik kriterlerini sağladıktan sonra ilgili evrakları hazırlayarak il/ilçe sağlık müdürlükleri aracılığı ile başvuru sürecinizi başlatabilirsiniz. Başvuru aşaması ve sürecin yönetilmesi hakkında sorularınız için ekibimizle iletişime geçerek bilgi alabilirsiniz.

Randevu Alın, Sizi Arayalım!

360° Sağlık Turizmi Danışmanlığı

Sağlık turizmi yetki belgesi süreçlerinde size ve markanıza destek olmak için buradayız.

Randevu Alın, Sizi Arayalım!