Sağlık Masrafları – Gelişmekte Olan Ülkeler Neden Daha Ucuz?

sağlık masrafları gelişmekte olan ülkelerde neden daha düşük

Sağlık turizmini ivmelendiren en temel sebeplerden birinin gelişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkelerin arasındaki sağlık masrafları arasındaki farklılıklar olduğunu biliyoruz. Tıbbi cihazların düşük üretim maliyetleri ve düşük işçilik maliyetleri nedeniyle Türkiye, Hindistan, Tayland, Malezya, Güney Kore gibi gelişmekte olan ülkeler en çok tercih edilen Sağlık Turizmi destinasyonları olarak öne çıkıyor. Bu destinasyonlarda sağlık turistlerinin sağlık turizmi masrafları kendi ülkelerinde görecekleri tedavi masraflarının çok altında.

Düşük sağlık masrafları sağlık turistlerinin akıllarında hizmet kalitesi ile ilgili soru işaretleri oluşturabiliyor. Bu soru işaretlerinin kaldırılması için, düşük sağlık masraflarının altında yatan sebepleri her bir tıbbi tesisin iyi analiz etmesi ve potansiyel müşterilerine bu sebepleri çok iyi aktarması gerekiyor. Bu yazımızda, düşük maliyete yol açan sebepleri inceleyeceğiz.

Sağlık Masraflarının Düşük Olmasının Sebepleri

Daha Düşük İşgücü Maliyeti

Daha düşük işgücü maliyeti, herhangi bir sektörde herhangi bir metanın ucuza fiyatlandırılmasının başlıca nedenlerinden biridir ve medikal turizm bir istisna değildir. ABD, İngiltere, Fransa gibi gelişmiş ülkelerde daha yüksek fiyatlı tıbbi ürün ve hizmetlerde durum böyledir.

Yüksek işgücü maliyeti, herhangi bir hastanenin ortalama işletme maliyetinin yarısından fazlasını oluşturmaktadır ve bu, gelişmiş ülkelerde elbette yüksektir. Bununla birlikte, düşük işgücü maliyeti, gelişmekte olan ülkelerin çoğunda Sağlık turizmi destinasyonlarının daha düşük bir fiyata sağlık hizmeti sunmasını sağlar.

Daha Düşük Emlak Değerleri ve İnşaat Maliyeti

Daha düşük inşaat maliyeti ve emlak değerleri, gelişmekte olan ülkelerde sağlık hizmetlerinin neden ucuz olduğunu gösteren en önemli faktörlerden biridir. Gayrimenkul, sağlık sektörü için en önemli yatırımlardan birini oluşturmaktadır ve gayrimenkul değerleri gelişmekte olan ülkelerde oldukça düşüktür. Hastaneler ve sağlık merkezleri, çeşitli makinelerin, altyapıların ve teşhis tesislerinin kurulumu için geniş alanlara ihtiyaç duyar. Gayrimenkul maliyetinin artmasıyla birlikte, sağlık hizmetleri maliyetleri de şüphesiz yükselir. Bundan dolayı, daha düşük gayrimenkul maliyeti, gelişmekte olan ülkelerde sağlık hizmeti maliyetlerini olabildiğince düşük tutmaya büyük katkı sağlıyor.

Dahası, tıbbi tesisler büyük binalar gerektiriyor. Burada da yüksek işçilik maliyeti, bina ve altyapı inşa etmenin toplam maliyeti gelişmiş ülkelerde çok daha yüksek. Bu durum sağlık masraflarının düşüşüne sebep oluyor.

Daha Düşük Devlet Vergileri

Hepimiz, herhangi bir ürün üreticisinin veya hizmet sağlayıcısının, ürünleri ve hizmetleri satmak için devlete vergi ödemesi gerektiğini biliyoruz. Bu nedenle, düzenli kullanım için daha sık satın aldığınız bir malın veya ara sıra yararlandığınız herhangi bir hizmetin maliyeti devlet vergilerine tabidir.

Gelişmekte olan ülkeler Sağlık Turizminin ekonomik ve kültürel önemini kavrıyor ve buna uygun adımlar atıyor. Bu noktada, Sağlık Turizmi sektöründe yer almak isteyen bir tıbbi tesis ya da acentalar gelişmekte olan ülkelerde vergi indirimlerine ve devlet teşviklerine hak kazanıyorlar. Sektörün büyümesi ve gelişmesi için devletler tarafından yapılan bu uygulamalar, sağlık masraflarının düşmesini sağlıyor.

Daha Ucuz Tıbbi Malzemeler, Ekipmanlar ve İlaçlar

Özellikle medikal turizm sektörü göz önünde bulundurulursa, sunulan tedarik, ekipman ve hizmetler toplam maliyetin önemli bir bölümünü oluşturur. Diğer pek çok şey gibi bunlar da gelişmekte olan ülkelerde ucuzdur. Tıbbi cihazların ve ilaçların uygun maliyetli üretimi ve tıbbi malzemelerin kolay bulunabilirliği, genel tedavi maliyetini düşürmeye yardımcı olur. Uzun süreli tedavilerde bu durum daha fazla önem arz eder.

Tıbbi malzeme, ekipman ve ilaca ek olarak, dünyanın gelişmekte olan bölgelerindeki medikal turizm destinasyonlarında reçeteli ilaçlar da genellikle daha ucuzdur. Reçeteli ilaçlar, tedavinin toplam maliyetinin ayrılmaz bir parçasını oluşturur. Çeşitli medikal turizm destinasyon ülkelerindeki hükümetler, acil durum ve diğer birçok ilaç için ağır sübvansiyonlar sunmaktadır; bu, basitçe, bu destinasyonların, medikal turistlerin yararına daha düşük bir maliyetle ilaç ve tedavi sunabileceği anlamına gelmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki yüksek ilaç maliyeti, sadece hastaneye yatış durumunda değil, aynı zamanda sıradan tedaviler ve tıbbi konsültasyonlar durumunda da maliyeti kaçınılmaz olarak artıracaktır. Bu sebeplerden dolayı sağlık masrafları pek çok gelişmekte olan ülkede oldukça düşüktür.

Fiyat Farklılaştırması

Fiyat farklılaştırması, gelişmekte olan ülkelerin sağlık hizmetlerini daha düşük bir maliyetle sunmalarına yardımcı olan ana nedenlerden biridir. Uluslararası tıp tedarikçileri, daha düşük gelire sahip ülkelere kıyasla, daha yüksek gelire sahip ülkeler için daha yüksek fiyatlar verme eğilimindedir. Dolayısıyla aynı jenerik ürün gelişmekte olan ülkelerde Batı ülkelerine göre daha düşük fiyatta satılmaktadır. Tedaviyi nerede olacağınıza bağlı olarak aynı ürünlerin farklı fiyatlandırılması mümkündür. Özetle, gelişmekte olan ülkelerin çeşitli ürünlere ödedikleri miktar gelişmiş ülkelere kıyasla daha azdır. Bu durum sağlık masraflarının düşüşüne doğrudan etki eder.

Daha Düşük Yönetim ve Dokümantasyon Giderleri

Dünyanın gelişmekte olan bölgelerinde ekonomik bir oranda kaynakların kolay erişilebilirliği, gelişmiş dünyadaki sağlık hizmeti sağlayıcıları için genellikle çok yüksek olan idari maliyetleri önemli ölçüde azaltmaya yardımcı olur. İdari maliyetler, hükümet gerekliliklerini, belgeleri, üyelik maliyetlerini, lisans ücretlerini ve idari ücretleri içerir ve bunlar gelişmekte olan ülkelerde çok daha ucuzdur.

Daha Düşük Yasal İşlem Maliyeti

ABD gibi birçok gelişmiş ülkenin hukuk sistemi sağlıkla ilgili davalar ile çok fazla meşgul oluyor. Sağlık sektöründe söz konusu olan bir bireyin hayatı olduğundan bu sektöre özel yasalar ve uygulamalar var. Bu durum mevzuatlar ile ilgili ayrı bir uzmanlık gerektiriyor. Davaların kritikliği de göz önünde bulundurulduğunda bir davanın açılması için gereken araştırma süresi yükseliyor, bu da maliyete olumsuz etki ediyor. Bu sebeplerden ötürü gelişmiş ülkelerde bir tedavi veya ameliyat sırasında herhangi bir şey ters giderse hukuki yardım almanın maliyeti gerçekten çok yüksek ve yorucu.

Raporlara göre, hastane maliyetlerinin üçte biri yasal savaşlarla mücadele etmeye ve yanlış uygulamalar ve tedavi hatalarıyla ilişkili çeşitli sorunları çözmeye ayrılıyor. Genel masraflar ayrıca mahkeme masraflarını ve sigortayı da içerdiği için bu durum sağlık sektörünün uygun maliyetle tedavi sunmasını engelliyor. İşgücü maliyetinde avantaj sahibi olan gelişmekte olan ülkelerde ise durum farklı. Bu ülkelerde yasal maliyetler gelişmiş ülkelere göre daha düşük. Bundan dolayı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arası tedavi maliyetleri arasındaki uçurum büyüyor. Hukuksal işlemler diğer sebeplere göre daha az gerçekleşiyor ve bundan dolayı daha az etkiye sahip oluyor olsa da, sağlık masraflarını azaltan sebeplerden biri olarak sayılıyor.

Kaynakça

Sağlık Turizmi Blog

Ücretsiz Sağlık Turizmi Danışmanlığı

360° Sağlık Turizmi Danışmanlığı

Sağlık turizminde size ve markanıza destek olmak için buradayız.

Formu Doldurun, Sizi Arayalım!