Sağlık Turizmi Vizesi

Sağlık turizmi faaliyetinde bulunan işletmeler, “Sağlık Vizesi İş Birliği Protokolü” kapsamında yabancı hastalara ve refakatçilerine 48 saat içinde sağlık vizesi çıkartabilmektedir.

Randevu Alın, Sizi Arayalım!

1. Sağlık Turizmi Vizesi Nedir?

Sağlık turizminin geliştirilmesi amacıyla, Ticaret ve Dışişleri bakanlıkları arasında, uluslararası hastaların sağlık vizesi başvurularının kabulü aşamasında HİB’in yetkilendirilmesine dair “Sağlık Vizesi İş Birliği Protokolü” imzalanarak yabancı hastalara vize kolaylığı getirilmiştir.

15.10.2021 tarihinde, Hizmet İhracatçıları Birliği, Dışişleri Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı temsilcilerinin bir araya gelerek imzalamış oldukları bu protokol, vize başvurularının Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından yürütülmesi yetkisini vermektedir.

İçindekiler

Sağlık Turizmi Vizesi Neden Önemli?

Türkiye, her yıl hızla büyüyen sağlık turizmi sektörünü canlandırarak ve geliştirerek ihracat gelirlerini artırmak için birçok çalışma yürütmektedir.  Turizm, Ticaret ve Sağlık Bakanlığının destekleri ile bugüne kadar çok önemli adımlar atılmıştır.

Sağlık turizminde dünyada ilk 10 ülke arasında yer alan Türkiye, gelen sağlık turisti sayısını artırarak sağlık turizmi hedeflerini gerçekleştirmek için çalışmalar yürütmektedir. 

2017 yılında Irak ve Libya’dan gelen sağlık turistleri için S tipi vize hayata geçirilmiş ancak dünyadaki fırsatları yakalamak için bunun yeterli olmadığı görülmüş ve “Sağlık Vizesi İş Birliği Protokolü” imzalanarak vizenin kapsamı genişletilmiştir.  

2021 sonu itibariyle sağlık vizesi aktif olarak hayatımıza girmiş ve bugüne kadar 100’lerce hasta ve refakatçisi bu vizeden yararlanmıştır.

Hangi Kuruluşlar Sağlık Vizesine Başvurabilir?

Sağlık vizesi için başvuruda bulunmak isteyen sağlık kuruluşlarının; Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) üyeliği, sağlık turizmi yetki belgesi ve hastane/tıp merkezi/klinik ruhsatı sahibi olması zorunluluğu bulunmaktadır. 

Ön Kayıt Aşaması

Sağlık kuruluşlarının, sağlık vizesi başvurularını gerçekleştirmeden önce HİB sağlık vizesi sayfası üzerinden ön kayıt yapmaları gerekmektedir. Ön kayıt için gerekli olan belgeler aşağıdaki gibidir:

 • Ön Kayıt Başvuru Dilekçesi 
 • Taahhütname (kaşe ve imzalı)
 •  Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi
 • Sağlık kuruluşuna ait güncel imza sirküleri
 • Hastane/Tıp Merkezi/Klinik Ruhsatı
 • Sağlık kuruluşu adına sisteme giriş yapan firma yetkilisine ait işe giriş belgesi ve geçmişe dönük son 3 aylık SGK dökümü

Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından hazırlanan taahhütnamenin firmanızca doldurularak, her sayfasının imzalı son sayfasının ise kurumunuza ait kaşe ve imzalı olması gerekmektedir. Bununla beraber, ek olarak Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi, Hastane/Tıp Merkezi/Klinik Ruhsatı, ve Taahhütnameyi imzalamış olan firma yetkilinize ait Güncel İmza Sirküleri ve sisteme giriş yapacak firma yetkilisine ait İşe Giriş Bildirgesi ve geçmişe dönüş son 3 aylık SGK Dökümü görüntüleri sisteme yüklendikten sonra protokolün 4. Maddesinde yer alan karara istinaden evrak asıllarının 10 (on) gün içerisinde HIB Genel Sekreterliğine fiziki olarak iletilmesi gerekmektedir.

Sağlık Vizesi İçin Başvuru Yapılması

Ön kayıt süreci tamamlandıktan sonra, her hasta ve refakatçi için yapılacak olan sağlık vizesi başvurusunda, sağlık kuruluşu tarafından sisteme yüklenmesi gereken belgeler aşağıdaki gibidir;

 • Sağlık Vizesi Başvuru Dilekçesi
 • Biyometrik fotoğraf (Hastanın ve refakatçinin dijital ortamda taranmış biyometrik fotoğrafları)
 • Hastane tarafından verilen ve tedavinin gerekliliğini belirten resmi belge
 • Uçak bilet rezervasyonu
 • Otel rezervasyonu (Hastanın tedavisi süresince hastanede kalması durumunda; konaklama hizmetinin hastane tarafından sağlanacağına ilişkin sağlık kuruluşunun antetli kağıdı üzerine hazırlanmış belge kabul edilecektir.)
 • Tedavi masraflarını karşılayabileceğine dair gelir durumunu gösteren belge
 • Pasaport ön ve arka yüzlerinin renkli ve okunaklı olarak taranmış görüntüleri
 • Tedavi tamamlandıktan sonra sisteme yüklenmesi gereken Epikriz Raporu (Hastanın tedavisi bittikten sonra koyulan teşhis ve tedavi sürecini gösteren resmi doktor raporu)
 • Hastaya ait zorunlu sağlık veya seyahat sigortasını gösterir belge
 • Türkiye’de bulunan sağlık kuruluşuna tedavi ücretinin yatırıldığını gösteren dekont
 

Başvuru Sonrası Süreç

Başvuru işlemi gerçekleştiğinde, sağlık vizesi için talebinizi Hizmet İhracatçıları Birliği Vize Departmanı’na iletmiş olacaksınız. Başvuruları sizler sistem üzerinden eksiksiz giriş yaptıktan sonra yetkili personeller tarafından kontrol edilip T.C. Dışişleri Bakanlığına iletilecektir. İlgili başvuru; T.C. Dışişleri Bakanlığına bağlı Büyükelçilik/Konsolosluk tarafından gerekli incelemeler yapıldıktan sonra Göç İdaresine iletilecektir. Vize ile ilgili kamu kurum prosedürlerine göre, gerekli kontroller ve değerlendirmeler sonucunda başvuruda verilen e-posta adresine bilgi mesajı gönderilecektir.

Sağlık Turizmi Vizesi İçin Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

Belirtilen hususa göre öncelikli olarak sisteme giriş yapabilmek için Hizmet İhracatçıları Birliğine üye olan, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesine sahip T.C. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Hastane veya Tıp Merkezi olarak ruhsatlandırılmış sağlık kuruluşları vize için müracaat edeceği Genel Hastane, Dal Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Dal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üniversite Hastanesi, Üniversite Dal Hastanesi, Üniversite Enstitüsü Hastanesi, Üniversite Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, Üniversite Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Tıp Merkezi olan ve/veya Hastane ruhsatı, Poliklinik ruhsatı veya Klinik Ruhsatına, sahip sağlık kurumları ve Hastane, Tıp Merkezi, Klinik Ruhsatına sahip olan sağlık kuruşları Vize işlemlerine ilişkin taahhütnamenin ve HİB tarafından ek olarak istenilen evrakların sistem üzerinden yüklenmesi gereklidir. Şahsi veya tüzel kişilerin başvuruları dikkate alınmaz. Herhangi bir evrak eksik olması halinde sistemde ilerlemek mümkün olmayacaktır.

İlgili sağlık kuruluşunun HİB sistemine giriş yapabilmesi için öncelikli olarak ilgili link üzerinden kullanıcı adı ve şifre oluşturması gerekmektedir. Kullanıcı adı ve şifre alırken verilen e-posta adresinin kurumsal e-posta adresi olmasına dikkat edilmelidir. Müracaat edilen evrakların reddedilmesi ya da eksiklik görülmesi durumunda sistem üzerinden giriş yapılan e-posta adresine dönüş sağlanacaktır.

Başvuruyu yapan sağlık kuruluşu, HİB tarafından, görevli personellerine tahsis edilen Kullanıcı adı ve Parolanın başka şahıslar tarafından kullanılmayacağını, ilk kayıt esnasında Birliğimize ileteceği ve ilgili kişiye ait İşe Giriş Bildirgesi ve SGK Dokümanı ile kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde, bu durumun tespit edilmesi durumunda kişinin Kullanıcı Adı ve Parolası iptal olacak olup, ilgili protokolün feshi gerçekleştirilecektir.

Kullanıcı adı ve şifre ile giriş yaptıktan sonra ilgili boşluklar doldurularak, evraklar sistem üzerinden yüklenecek ve Hizmet İhracatçıları Birliği Vize Departmanı’na gönderilecektir.

Somali vatandaşları için istenen diğer belgelerin yanında; Mogadişu’da bulunan Recep Tayyip Erdoğan Hastanesi’nden temin edecekleri hastane sağlık raporunun da sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Sağlık vizesi başvurusunda gönderilen belgeler konsolosluk sitesine yüklenmekte ve sistem yalnızca belirli dosya formatlarını kabul etmektedir. Bu nedenle sistem üzerinden belirtilen formatların dışında evrak yüklenmemesi önemlidir. Sisteme girişi sağlanan başvuru belgelerin imza ve kaşeli kopyasının 10 (on) gün içerisinde Genel Sekreterliğimize fiziki olarak iletilmesi gerekmektedir.

Birlik sistemine iletilen başvuru evraklarının; 1 (bir) hasta ve azami 3 (üç) refakatçi için sisteme yüklenmesi gerekmektedir.

Refakatçi olarak anne, baba, eş, çocuk ve donör tanımlamasına izin verilmektedir. Diğer akrabalar (Örneğin kuzen, dayı, yeğen, amca, teyze vb.) refakatçi olarak kabul edilmemektedir. Bu durumdaki başvurular için doğrudan ilgili Büyükelçilik/Konsolosluk birimine müracaat edilmelidir.

Vize başvurularına dair ilgili Büyükelçilik/Konsolosluk tarafından 1 iş günü içerisinde cevap verilmesi öngörülmektedir.

Hizmet İhracatçıları Birliği Vize Departmanına online sistem üzerinden başvurusu yapılan ve Etiket Vize olarak verilen sağlık vizesi 30 gün süreli olarak düzenlenmektedir.

Etiket Vize ile yalnızca havayolu ile gelen hasta ve refakatçiler ülkemize giriş yapabilirler. Karayolu ile gelmek isteyen yabancı hastalar Etiket Vize ile karayolu sınır kapılarından giriş yapamazlar.

HİB üzerinden vize başvuru işlemi gerçekleştirilen ve vizesi onaylanan hastaların ilgili sağlık kurumlarına başvurup başvurmadıklarına dair belge ve yapılan işlemlere ilişkin olarak belirli periyotlarla protokol numarası ve Epikriz Raporu istenecektir. Epikriz Raporunun ilgili sağlık kuruluşu tarafından gönderilmemesi halinde sisteme giriş yapan Kullanıcı Adı ve Şifre pasif hale gelecektir. Raporun ulaşması ve doğruluğunun tespitinin ardından pasif durum aktif olarak revize edilecektir.

T.C. Dışişleri Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı ve Hizmet İhracatçıları Birliği, evrak kontrollerinde tereddüte düşülmesi durumunda; işbu protokolün 17. Maddesinde belirtilen hususa göre, vize başvurusu için gönderilen tüm bilgi ve belgeleri tercüme ettirme ve denetleme hakkına sahiptir.

Randevu Alın, Sizi Arayalım!

360° Sağlık Turizmi Danışmanlığı

Sağlık turizminde size ve markanıza destek olmak için buradayız.

Formu Doldurun, Sizi Arayalım!