Sağlık Turizminde Karşılaşılan Zorluklar

sağlık turizminde karşılaşılan zorluklar

Sağlık turizminin hem hastaya hem de turizmin yapıldığı destinasyona faydalarını oldukça iyi biliyoruz. Peki ya karşımıza çıkabilecek zorluklar? Evet, sağlık turizminde karşılaşılan zorluklar azımsanamayacak kadar ciddi. Hem sağlıkla alakalı olması, hem de karmaşık bir organizasyon sürecine sahip olması bakımından sağlık turizmi, her yönden çeşitli risklere sahip bir sektördür. Hem hastanın, hem sağlık kurumlarının, hem de acentaların bu süreçte yaşayabileceği zorlukları anlamak süreci planlarken nelere dikkat etmemiz gerektiğini anlamakta bize yardımcı olacaktır.

Yabancı bir ülkede herhangi bir şeyin yanlış gitme olasılığı, özellikle konu sağlık olduğunda göz ardı edilmemelidir.

Sağlık turizmi destinasyonları için evrensel bir standardizasyon yoktur. Bundan dolayı, Sağlık turizmi süreci dünyanın dört bir yanında birinin beğenebileceği, ancak pek çoğunun beğenmeyebileceği veya tam tersi olabilecek çeşitli yetkilendirme kodları ve kalite ölçümleriyle değerlendirilir. Dünyanın dört bir yanındaki sağlık turizmi destinasyonları için etkili düzenlemelerin ve standartların bulunmaması, sağlık amacı ile yabancı bir ülkeye seyahat etmeyi yalnızca riskli değil, bazen de tehlikeli kılar.

Sağlık turizminin zorlukları yalnızca belirli riskleri içermekle kalmaz, aynı zamanda her şey titizlikle planlanmaz ise, ameliyat öncesi ve sonrası bakımla ilgili dil ve kültürel engellerle ve sorunlarla karşılaşılabilir.

Sağlık turizminde karşılaşılan zorluklardan bir diğeri de ortam değişikliğidir. Hasta, tamamen farklı bir ortama geldiği için hedef ülkede yaygın olan enfeksiyonlara ve diğer hastalıklara karşı bağışıklık sisteminin ne kadar aktif olacağını asla bilemez. Aynı zamanda sağlık turisti gideceği ülkenin yasalarını da bilmiyor, ayrıca öğrenmek için de zamanı yok.

Sağlık Turizminde Karşılaşılan Zorluklar

Görüldüğü üzere, sağlık turizminin zorlukları hem beklenenden fazla, hem de titizlikle incelenmediğinde uzun vadede büyük sorunlar çıkarabilecek cinsten. Şimdi, sağlık turizminde karşılaşılan zorlukları inceleyelim.

1. Doğru Bilgiye Erişim

Sağlık turizminin zorluklarından ilki internettir. Evet, internet hem nimet hem de bir sorundur. “World Wide Web’de” aktif olan herkes bunu bilir. Hepimizin bildiği bir diğer şey de internetin geniş bir bilgi kaynağı olduğudur. Web sitelerinin sayısı her geçen gün artarken, gerçek kaynaklar ile daha az güvenilir olanları ayırt etmek, bilgili insanlar için bile giderek zorlaşıyor.

Böyle bir durumda hastalar, birçok sağlık turizmi destinasyonunda farklı tedaviler için çeşitli web sitelerinde arama yaparken doğru bilgiye erişimde büyük sorunlarla karşılaşmaktadır.

Bilgi düzenlemesinin olmaması ve internette herhangi bir şeyi yayınlama özgürlüğü, bir sağlık turistini yanıltan bilgilerle sonuçlanır. Bu nedenle, doğru bilgiye erişim herkes için bir zorluktur. Sağlık turistlerini bu karmaşadan kurtarmak adına sağlık kurumları hem dijital varlıklarını güven verecek şekilde hazırlamalı, hem de hastalara verdikleri bilgileri ince eleyip sık dokumalıdır. Bu noktada yaşanabilecek bir problem yalnızca sağlık kurumunun değil, aynı zamanda sağlık turizmi destinasyonunun da itibarına zarar verecektir.

2. Ameliyat Öncesi ve Sonrası Bakımla İlgili Sorunlar

Sağlık turizminde karşılaşılan zorluklardan bir diğeri de ameliyat öncesi ve sonrası oluşabilecek problemlerdir. Hasta tedaviden yararlanmak için uzun mesafeler kat etmişse, bu daha da zorlaşır. Yurtdışında sağlık hizmeti arayan hastalar için, uygun ameliyat öncesi ve sonrası teşhisler onları gereksiz masraflardan kurtaracaktır.

Örneğin, bir hasta ameliyat için yurt dışına seyahat ediyorsa ve kan şekeri seviyesi yüksekse; bir doktor hastadan şeker seviyesi düşene kadar beklemesini isteyebilir ve / veya ameliyatı yapmayı reddedebilir. Bu nedenle, ameliyat öncesi ve sonrası zamanında bakım gereklidir ve sağlık turistleri, iyi bir iletişim stratejisi geliştirerek aynı tutarsızlıkları önleyebilirler.

Şimdi ameliyat sonrası bakıma geri dönersek, bu aynı zamanda sağlık turistleri için en önemli endişelerden biridir. Bir sağlık turizmi destinasyonunda uzun süre doğru ve zamanında ameliyat sonrası bakımdan yararlanmak bazen çok pahalı olabilir. Bu şekilde yurtdışında bir süre geçirmek gereksiz gözükse de, hasta ülkesine döndüğünde ortaya çıkabilecek ameliyat sonrası komplikasyonlarda yüksek ücretler ödemek zorunda kalabilir. Bundan dolayı sağlık turistlerine ameliyat öncesi ve sonrası bakım hizmetleri hakkında detaylı bilgi verilerek çıkabilecek olası problemlerin önüne geçilmelidir.

3. Dil ve Kültürel Engeller

Dil sorunları ve kültürel engeller sağlık turizminde karşılaşılan zorluklar arasındadır. Hedef ülkenin insanları sağlık turistinin dilini konuşmuyor veya anlamıyorsa, gerekli olan doğru bilgiyi elde etmek zordur. Ayrıca hasta ilgili soruları soramadığı için sağlık hizmeti sağlayıcısı da doğru bilgiyi sağlayamaz ve her iki taraf da süreçte memnuniyetsizlik yaşar..

Bir sağlık turistinin kültürlerarası yanlış anlaşılma ile karşılaşma şansı da olabildiğince yüksektir. Bunlardan kaçınmak için bir sağlık tesisi, ilk etapta hitap ettiği yabancı ülkenin dilini konuşacak bir hasta rehberine sahip olmalıdır. Hasta rehberi sağlık turistinin ülkede geçireceği zaman diliminde gerekirse 24 saat hazır bulunmalı ve hastanın yanından ayrılmamalıdır. Bu sayede hem sağlık turisti kendisini daha rahat hissedecek, hem de turizm deneyimi sırasında iletişimden doğacak sorunların önüne geçilecektir.

4. Sağlık Hizmetlerinin Kalitesinin Korunması

Sağlık turizminin zorluklarından biri de kalitenin korunmasıdır. Her sağlık turisti, seyahatine karar vermeden önce haklı olarak kalitatif analizi yapar. Sağlık Turizmi tesislerinin uluslararası standartlara uygun olup olmadığını bilmek hastalar için önem arz eder. Genellikle, Sağlık Turizmi endüstrisi altındaki sağlık tesisleri, uluslararası standartların gösterdiği en yüksek kalitede bakım vaadiyle sağlık turistlerini çekmeye çalışır. Bununla birlikte, gelişmiş ülkelerde sunulan hizmetleri gelişmekte olan ülkelerin sunduklarıyla karşılaştırırsak, kesinlikle tutarsızlıklar vardır.

Gelişmekte olan ülkelerin birinci sınıf tesisler ve sağlık hizmeti sağlama çabaları görülebilir. O zaman bile, gelişmiş ülkelerden gelen sağlık turistlerini şüpheci kılan şey, temel sağlık altyapısı eksikken yüksek kalite standartlarının uygulanmasıdır.

Sağlık turistleri için bir başka endişe nedeni de, akredite sağlık tesisine bağlı merkezlerin, akreditasyon otoriteleri tarafından belirlenen kalite seviyesinde çalışıp çalışmadığını bilmektir. İnternette kontrol etmek ve bunun zor olduğuna inanmak ve aynı şeyi tesislere bizzat ziyaret ederek sağlamak pratik değildir.

5. Yabancı Ülkelerdeki Enfeksiyonlarla Başa Çıkmak

Sağlık turistlerinin yabancı bir lokasyonda karşılaştıkları bir diğer büyük zorluk, varış ülkesinde yaygın olan çeşitli enfeksiyonlara ve hastalıklara maruz kalmalarıdır. Yerli halk genellikle bu hastalıklara karşı doğal doğuştan bağışıklığa sahiptir. Ancak bir sağlık turisti bu tarz hastalıklara veya enfeksiyonlara karşı düşük bağışıklığa sahip olabilir. Bu enfeksiyonlardan ve alerjilerden haberdar olmak ve kendilerini korumak, özellikle tedavi veya ameliyattan önce ve sonra büyük bir zorluktur. Bunun nedeni, bir hastanın bağışıklık sisteminin ameliyat sonrası vücudu herhangi bir viral saldırıdan koruyacak kadar sağlam olmamasıdır. Bu noktada sağlık kurumlarına düşen görev, hastayı bu konuyla ilgili detaylı şekilde bilgilendirmek, ayrıca hastanın bahsi geçen hastalıktan korunabilmesi için gerekli önlemleri almaktır.

6. Yasal Sorunlar

Sağlık turizminini zorluklarından biri de sektörün globalliğinden gelir. Çünkü hukuk, uluslararası anlamda değişiklikler gösterebilen bir konudur. Yabancı bir ülkedeki sağlık turizmi destinasyonunda sağlık hizmeti arayan hastalar için yasal konular en büyük endişe kaynağıdır. Ameliyat sırasında ya da bu nedenle tedavi sırasında herhangi bir şeyin ters gitmesi hastayı zor duruma sokar.

Ülke içi yasalar ve yasal prosedürler de büyük bir zorluk teşkil etmekte ve sağlık turistlerinin herhangi bir yasal destek almasını engellemektedir. Çoğu zaman, başvuru eksikliği sağlık turistlerini yurtdışında sağlık hizmeti arama konusunda endişelendiriyor.

Dahası, gelişmiş ülkelerden gelen sağlık turistleri, hedef ülkedeki yasal haklar ile kendi ülkelerinde mevzuatlar hakkında önemli farklılıklar bulurlar. Böyle bir durumla başa çıkmak, özellikle bir doktora veya sağlık kurumuna dava açmak için geçerli nedenleri var ise onlar için zorlaşır.

Doktorların mevcut olup olmaması, sağlık tesisinin belli bir süre kullanılamaması gibi bazı teknik aksaklıklar sağlık turistlerine pahalıya mal olabilir. Bu durumda hasta ya bahsi geçen ülkede hakkını aramak üzere bekleyecek ya da tedavi olmadan ülkesine geri dönecektir. Her iki durumda da hasta memnuniyetsiz olacak ve maddi olarak zarara uğrayacaktır.

Durum, büyük bir ameliyat geçiren bir hasta için daha da korkunç hale gelir. Böyle bir durumda adli yardım almak gerçekten zordur. Sağlık turisti hakkını arama yolunu seçmiş olsa bile yanlış bir uygulama sonucu vücudunda oluşan kalıcı bir problemle yaşamak zorunda kalabilir. Bu noktada uygulanacak prosedür ile ilgili hasta yeterince bilgilendirilmeli, ve yasal dokümanların tamamı hastanın kendi dilinde hazırlanarak herhangi bir bilgi eksikliğine fırsat verilmemelidir.

7. Yanlış Maliyet Tahmini

Sağlık turizminde karşılaşılan zorluklardan belki de en büyüğü maliyet ile alakalıdır. Hastalar genellikle sağlık turizmi ile ilgili yanlış maliyet tahmini nedeniyle sorun yaşarlar. Potansiyel sağlık turistleri, yurtdışında sağlık hizmeti aramadan önce toplam maliyet hakkında doğru bilgileri almalıdır. Bir anlaşmaya girmeden önce, potansiyel sağlık turistleri genel maliyetin tedavi, seyahat, konaklama ve diğer gizli hastane tedavi masraflarını içereceğini anlamalıdır.

Bu noktada sağlık kurumlarının fiyat garantisi prosedürünü uygulamaları faydalı olacaktır. Çünkü her ne kadar tedavinin maliyeti gelişmiş ülkelere göre düşük olsa da, hiç kimse sürpriz bir ödeme ile karşılaşmak istemez.

8. Doktorun / Cerrahın Niteliklerinin Doğrulanması

Sağlık turizminde karşılaşılan zorluklardan bir diğeri, sağlık turistlerinin yurtdışındaki bir sağlık kuruluşunda görev yapan doktorların ve cerrahların yeterli niteliklere sahip olup olmadıklarını ve kendi alanlarında hatırı sayılır deneyime sahip olup olmadıklarını nasıl doğrulayacaklarıdır. Doktorların niteliklerinin düzeltilmesi, herhangi bir tedavinin daha iyi sonuçları için önemlidir.

Doktorlar ve nitelikleri hakkında her şeyi bilmek başka nedenlerden dolayı da önemlidir. Örneğin, bir doktorun bir ülkede sağlık sicilinden çıkarılması, ancak başka bir ülkede muayenehaneye devam edemeyeceği anlamına gelmez.

Bu, özellikle dünyanın her yerinden doktorlar, cerrahlar ve diğer sağlık çalışanları hakkında bilgi içeren uluslararası bir veri tabanı bulunmadığında, açık denizdeki bir sağlık turizmi kurumunda bulunan doktorlar hakkındaki bilgileri bulmak hastalar için son derece zor bir süreçtir.

9. Sigorta Kapsamı

Herhangi bir terslik olması durumunda kaza olaylarıyla yüzleşmek için sigorta kapsamı çok önemlidir. Sigorta tıpkı maddi ve zihinsel yükünüzü azaltacak koruyucu bir teminat gibidir. Tedaviler sırasında, özellikle yurtdışında bir sağlık kurumunda tedavi arandığında, sigorta ihtiyacı daha da fazladır. Bu yüzden sigorta, sağlık turizminin zorlukları arasında çözüldüğü zaman en büyük kazancı getirecek kavramlardan biridir.

Bununla birlikte, gelişmekte olan ülkelerde sağlık turistlerine sağlık hizmeti sunan birçok hastane, gelişmiş pazarların ödeme yapanlar ağının bir parçası değildir. Bu, birçok sağlık turizmi tesisinin doğrudan sigorta şirketleri ve piyasadaki diğer sağlık hizmeti sağlayıcıları ile çalışma fırsatlarının olmamasına neden olur. Bu, sağlık turizminin genel büyümesinde büyük bir engel olarak ortaya çıkıyor.

10. Etik Konular

Sağlık Turizmi kavramı aynı zamanda birçok tartışmalı etik ve ahlaki konu etrafında dönmektedir. Böyle bir durumda yasal koruma aramak yabancı bir ülkede zor, zaman alıcı ve pahalıdır. Bir sağlık turistinin bu zor durumdan çıkması neredeyse imkansız hale gelir.

Ayrıca, bazı sağlık turistleri organ nakli talep edebilir fakat mevcut talebini kendi ülkelerinde karşılayamayabilirler. Böyle bir durumda, hastaya organ nakli için bir sağlık turizmi destinasyonu seçmekten başka seçeneği kalmaz. Öte yandan, böyle bir veri tabanı bulunmadığından, bir hastanın organı kimden aldığını bilmesinin bir yolu yoktur. Bu, işleri daha şüpheli hale getirir. Hastaların çoğunun yaptığı tek şey, tedavinin nereden geldiğini umursamadan ödeme yapmaktır. Bu nedenle, sağlık sektöründe yanlış uygulama ve dolandırıcılık olasılığı göz ardı edilemez.

Kaynakça

Sağlık Turizmi Blog

Ücretsiz Sağlık Turizmi Danışmanlığı

360° Sağlık Turizmi Danışmanlığı

Sağlık turizminde size ve markanıza destek olmak için buradayız.

Formu Doldurun, Sizi Arayalım!