Sağlık Turizminin Geleceği: Genomik, Kök Hücreler ve Rejeneratif İlaçlar

11

Genomik bilim dalının, gelecekte çok daha düşük bir maliyetle hastaların refahını artırarak tedavi yaklaşımında yeni bir ölçüt oluşturması bekleniyor. Hastaların genom profillerine dayalı tedavi eylem planındaki gelişmeler, hastaları gereksiz ilaç toksisitesinden ve etkisiz tedavi kararlarından kurtararak kişiye özel ilaçlara ve hassas tıp metodlarına yol açacak.

Düşük maliyetle kaliteli tıbbi bakım, sağlık turizminin en büyük itici güçlerinden biri olmuştur ve uygun maliyetli genetik testlere daha fazla erişim ile, tedavi maliyetlerinde ve klinik ziyaretlerinde önemli bir azalma ile hasta deneyiminde çarpıcı bir ilerleme olacaktır.

Genomik, Herkese Uyan Tek Tip Tedavi Yaklaşımını Nasıl Değiştiriyor?

Genlerimiz, belirli hastalıklara olan yatkınlığımızı tahmin edebilecek birçok bilgi içerir. Önleyici tedbirler ve zamanında tespit sayesinde, ortalama yaşam süresi ve kalitesinde büyük bir fark yaratabilir.

Kanser ve kardiyovasküler rahatsızlıklar gibi bulaşıcı olmayan hastalıklar ölümcül hastalıkların başında gelmektedir. Olumsuz ilaç reaksiyonları ve etkisiz ilaçlar, büyük mali kayıplara neden olur. Bu sorunlar kişiselleştirilmiş tıpla birlikte düzgün bir şekilde çözülebilir.

Tıpkı iki insan aynı doğaya sahip olmadığı gibi, genetik içerikleri de benzer olamaz. Bir hastada etkili olan bir ilaç, başka bir hastada aynı sonucu vermeyebilir. Bu nedenle bir hastanın genetik profili tedavi kararlarında önemli bir rol oynar. Daha iyi ilaç etkinliği ve iyileştirilmiş tedavi sonuçlarına yol açan Genomik’i ilerleyen günlerde daha sık duyacağız.

Modern tedavi yolunda Genomik’in ortaya çıkışı, bu yeni disiplinin artan kabulü ile uluslararası bir rekabet meselesine dönüştü. Pek çok gelişmiş ve gelişmekte olan ülke, Sağlık Turizmi pazarındaki paylarını artırmak ve güçlü bir itibar oluşturmak için bu gelişmekte olan alandaki üst düzey teknolojik çözümleri desteklemek için fonları seferber etmektedir.

Uygun maliyetli gelişmiş sağlık hizmetleri, küresel sağlık turistleri için bir motivasyon kaynağıdır. Artık bu motivasyonlara kişiselleştirilmiş tıbbın popülerliğini de ekleyebiliriz.

Kanser İçin Genetik Testler Öncelik Kazanmaya Devam Ediyor

Dünyada artan kanser vakaları insidansı ve tedavi maliyetlerinin düşürülmesi, özellikle kanser tedavisinde kişisel ve hassas tıbbın popülaritesini artırmıştır. Bu sadece tedavi için değil, aynı zamanda gelecekteki sağlık felaketlerini önlemek için önleyici bir önlem olarak da amaçlanmaktadır.

Medikal Turizm Derneği Global Alıcı Anketi Raporuna göre, sağlık turistlerinin önemli bir yüzdesi sınır ötesi kanser tedavileri arıyor. ABD’de kanser büyük bir sağlık krizidir ve hastaların ağır bir bedel ödediği ikinci en önemli ölüm nedenidir. En son kanser ilacı ile tedavi maliyeti, her hasta için yılda 100.000 doları geçebilir ve bu, benzer bir GSYİH öngören diğer batı ülkelerinden çok daha yüksektir.

Patentle korunan bir kanser ilacının ortalama aylık fiyatı, Birleşik Krallık’taki 2600 $ ve Avustralya’daki 2700 $ ‘a kıyasla ABD’de yaklaşık 8700 $’ dan çok daha yüksektir. Bu nedenle, diğer ülkelerde bulunan uygun maliyetli hassas tıp, hastaların kendi ülkelerinde toksik tedavilerden geçmesini engelleyebilir ve aynı zamanda onlara kısa sürede daha iyi bir deneyim sunabilir.

Sağlık Turizminin Geleceği: Hassas Tıp

65 yaşın üzerindeki küresel yaşlı nüfusun %50’sinden fazlası Asya-pasifik bölgesinde yaşadığından, bu bölge genomik temelli hassas tıp için büyük bir pazar sunmaktadır. Kanser, yaşlanan popülasyonda sağlık bakımı endişesini artırır. 

Bu nedenle, Asyalıların, hassas tıbbın önemli bir katkı sağlayabileceği gelişmiş ve maliyet avantajlı tedavileri aramaları oldukça normaldir. Sağlık Turizmi için artan hükümet harcamaları ve biyomedikal teknolojideki hızlı gelişmeler, Hindistan ve Çin’in hassas tıp pazarında güçlü oyuncular olarak ortaya çıkmasına yardımcı oluyor.

Bugüne kadar geliştirilen hassas tıp kanser ilaç pazarına ABD ve Avrupa hakimdir. Ancak, Asya Pasifik’te, geniş kanser hastaları havuzunun ve hızla gelişen sağlık altyapısının katkıda bulunduğu kişiselleştirilmiş kanser ilaç pazarını yöneten Japonya’dır. Kişiye özel kanser tedavilerindeki diğer potansiyel pazarlar, aynı zamanda oldukça tanınmış Sağlık Turizmi destinasyonları olan Meksika, Brezilya, Rusya ve Güney Afrika’dır.

Genomik Tıpta Öne Çıkan Ülkeler

Hong Kong

China Daily’de yayınlanan bir rapor, Hong Kong’un, uygun fiyatlı genetik testin milyonlarca hastaya daha iyi bir kişiselleştirilmiş tedavi sunularak yapıldığı hassas tıp alanında, başlıca Sağlık Turizmi destinasyonlarından biri olarak belirlendiğini söylüyor.

Hong Kong’un iyi gelişmiş tıbbi biyoteknoloji sektörü en son teknolojiyi kullanarak ve kapsamlı genetik testler yaparak, ülkeye ciddi bir rekabet avantajı sağlıyor.

Tayland

Asya Pasifik’teki bir diğer önde gelen Sağlık Turizmi destinasyonu olan Tayland, iyileştirilmiş uygun maliyetli sağlık sistemi sağlamak için genomik tıbba büyük yatırım yapıyor.

Asya’nın bu bölgesindeki diğer ülkelerden daha fazla JCI onaylı hastaneye sahip olan Tayland, Asya Sağlık Turizmi pazarında en büyük paya sahiptir ve onu Hindistan ve Singapur izlemektedir. Bu nedenle, hükümetin hassas ilaç geliştirmek ve tedavi maliyetini birkaç derece daha düşürmek için elinden geleni yapması oldukça muhtemeldir.

Tayland’ın Kasım 17’de düzenlenen 12. Asya Pasifik İnsan Genetiği Konferansı’na ev sahipliği yaptığı ve genç bilim insanlarını ve öğrencileri insan genetiği üzerine daha fazla araştırmaya teşvik ettiği belirtilmeye değer.

Malezya

Sağlık Turizmi alanında büyük adımlar atan ülke Malezya, hassas tıp alanında da yenilikler üretiyor. Geçen yıl, Sunway Üniversitesi, iyileştirilmiş ilaçların gelecekteki etkilerini keşfetmek için dünyanın en iyi biyotıp paydaşlarını davet ederek Uluslararası Hassas Tıp Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı.

Hindistan

Bir diğer önde gelen Asya Sağlık Turizmi destinasyonu olan Hindistan da, sağlık turistlerinin gelişmiş tedavilerden yararlanması için en kalabalık 13 şehrinde genetik test hizmetleri sunan Genomik’i vurguluyor. Hindistan’daki genetik araştırmalar, hizmetlerin tüm ülkede yaygınlaşmasıyla son 30 yıldan beri çok gelişti.

Bazı kanserlerin tanı ve tedavi yönetiminde sitogenetik ve moleküler genetiğin artan önemi, nitelikli tıbbi genetikçiler tarafından yönetilen ülkede büyüme genetik tanı ve danışmanlık hizmetlerini teşvik etti.

Bunlar sadece birkaç örnektir. Genomik’in uygulaması henüz başlangıç ​​aşamasındadır, ancak Sağlık Turizmi alanında gelecekte oyunun kurallarını değiştirebilecek olan farmakogenomik uygulamalardır.

Doğal olarak, uygun fiyatlı hassas ilaç paketi sağlayan genetik testte hızla öne çıkan ülkeler, Sağlık Turizmi pastasından daha büyük bir paya sahip olacaktır.

Kaynakça

Sağlık Turizmi Blog

Ücretsiz Sağlık Turizmi Danışmanlığı

360° Sağlık Turizmi Danışmanlığı

Sağlık turizminde size ve markanıza destek olmak için buradayız.

Formu Doldurun, Sizi Arayalım!